/ Postęp robót 25.07 - 31.07.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny, 

Branża drogowa

 • drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  •  GWN,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - (G2, G3, G4) - 22cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • ułożenie krawężnika betonowego 20x22 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (najazdowy).
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31,5 - grubość 20 cm,
  • montaż krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
 • miejsca obsługi podróżnych:
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw pow. Płaskich, pow. Rezerwy terenu na MOPach, poboczy.

Branża wodociągowa: budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych:

 • budowa wodociągu na terenie MOP Obroki - prace odbiorowe komory wodomierzowej,
 • budowa wodociągu na terenie MOP Rudnik - prace odbiorowe komory wodomierzowej.

Pozostałe branże:

 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – budynek sanitariatów – montaż izolacji dachu, wylanie posadzek, wykonanie tynków wewnętrznych budynku, budynek sanitariatów – instalacje – montaż odwodnienia liniowego, montaż ogrzewania podłogowego, montaż stelaży armatury sanitarnej, wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – budynek sanitariatów – montaż izolacji dachu, wylanie posadzek, wykonanie tynków wewnętrznych budynku, budynek sanitariatów – instalacje – montaż odwodnienia liniowego, montaż ogrzewania podłogowego, montaż stelaży armatury sanitarnej, wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy – budynek sanitariatów – montaż izolacji dachu, wykonywanie instalacji elektrycznej, wylanie posadzek, budynek sanitariatów – instalacje - wykonywanie instalacji elektrycznej, wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, montaż ławek i stołów, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy – budynek sanitariatów – montaż izolacji dachu, wykonywanie instalacji elektrycznej, wylanie posadzek, budynek sanitariatów – instalacje - wykonywanie instalacji elektrycznej, wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, montaż ławek i stołów, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: