/ Postęp robót 01.08 - 07.08.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny, 

Branża drogowa

 • drogi poprzeczne:
  • zdjęcie nasypów,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 15 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3cm,
  • montaż barier drogowych,
  • ułożenie krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (najazdowy),
  • ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej,
  • montaż ścieku drogowego "trójkątnego" typu D-3 wykonany metodą ślizgową,
 • PRZEPUSTY POD DROGĄ – ŻELBETOWE:
  • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
  • przepusty – wykonanie ławy fundamentowej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm zagęszczona do Is=0.98,
  • przepusty – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • przepusty – montaż geosiatki,
 • PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI – HDPE:
  • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
  • przepusty – wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
  • przepusty – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 18cm - (G1) (klasa Z),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 22cm - (G2,G3,G4),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 33cm - (G4),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (wyspa przejezdna),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • montaż barier drogowych,
  • wykonanie oznakowania poziomego profilowanego lub strukturalnego,
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki A, B,C, D, G),
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki U), 
 • PRZEPUSTY POD DROGĄ – ŻELBETOWE:
  • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 600, fi 800,
  • przepusty – wykonanie ławy fundamentowej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm zagęszczona do Is=0.98,
  • przepusty – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego,
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną,
 • PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI – HDPE:
  • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
  • przepusty – wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
  • przepusty – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • miejsca obsługi podróżnych:
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr 3 cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw pow. płaskich, pow. rezerwy terenu na MOPach, poboczy,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.
 • Pas technologiczny:
 • PRZEPUSTY POD DROGĄ – ŻELBETOWE:
  • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 600, fi 800,
  • przepusty – wykonanie ławy fundamentowej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm zagęszczona do Is=0.98,
  • przepusty – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • przepusty – wykonanie geosiatki,
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.

Pozostałe branże:

 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – budynek sanitariatów – montaż izolacji na stropie, montaż konstrukcji pod płyty karton – gips, budynek sanitariatów – instalacje –montaż konstrukcji wsporczych dla armatury, montaż odwodnienia liniowego, montaż rur instalacji wodociągowej i ogrzewania, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – budynek sanitariatów – montaż izolacji na stropie, zakończenie robót związanych z wykonaniem tynków, budynek sanitariatów – instalacje – montaż konstrukcji wsporczych dla armatury, montaż odwodnienia liniowego, montaż rur instalacji wodociągowej i ogrzewania, wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy – budynek sanitariatów – wykonywanie tynków i posadzek, układanie styropapy, budynek sanitariatów – instalacje - wykonywanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy – budynek sanitariatów – zakończenie tynkowania, wykonywanie izolacji stropu i układanie styropapy, budynek sanitariatów – instalacje - montaż konstrukcji wsporczych dla armatury, montaż odwodnienia liniowego, montaż rur instalacji wodociągowej i ogrzewania, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: