/ Postęp prac projektowych

LUTY (01.02.2020 - 29.02.2020)

Projekt Wykonawczy:

 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia Projekt Wykonawczy:
  • Tom VI.2 – Przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
  • Tom VI.4 – Zasilanie obiektów i urządzeń,
  • Tom VII.1 – Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych,
  • Tom VII.2 – Budowa kanału technologicznego,
  • Tom VIII.1 – Inwentaryzacja istniejącej zieleni,
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia Specyfikacje Techniczne D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego:
  • D.03.01.01 Przepusty betonowe/ żelbetowe o przekroju kołowym,
  • D.03.01.02 Przepusty z blachy falistej spiralnie karbowanej,
  • D.03.01.03 Przepusty z PEHD,
  • D.03.03.01 Sączki podłużne,
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia Specyfikacje Techniczne D.08.00.00 Elementy ulic:
  • D.08.01.01 Krawężniki betonowe,
  • D.08.01.02 Krawężniki kamienne,
  • D.08.03.01 Obrzeża betonowe,
  • D.08.05.01 Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych,
  • D.08.05.01A Elementy uliczne monolityczne,
  • D.08.05.06 Odwodnienie liniowe,
 • Opracowywanie ilości robót ziemnych – branża drogowa,
 • Opracowywanie planu warstwicowego - branża drogowa,
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym – branża mostowa,
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym – pozostałe branże.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: