/ Postęp prac projektowych

SIERPIEŃ (01.08 - 31.08.2022)

W omawianym okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził prace projektowe w poniższym zakresie:

  • celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera skorygowany Projekt Wykonawczy Magistrali światłowodowej oraz skorygowany Projekt Wykonawczy Systemu Zarządzania Ruchem.
  • celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy Budowa Systemu Telewizji Przemysłowej na terenie MOP wraz ze STWIORB oraz Przedmiarem.

 

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: