/ Postęp prac projektowych

LUTY/MARZEC (28.02.2018-31.03.2018)

Zrealizowano następujący zakres prac:

  • prace związane z założeniami do projektu budowlanego branży drogowej (weryfikacja założeń PFU z warunkami terenowymi, plan sytuacyjny, przekroje normalne, przygotowanie konstrukcji nawierzchni do założeń projektowych),
  • prace związane z założeniami do projektu budowlanego branży mostowej (weryfikacja założeń PFU z warunkami terenowymi, plan sytuacyjny, przekroje podłużne),
  • prace związane z założeniami do projektu budowlanego pozostałych branż (weryfikacja założeń PFU z warunkami terenowymi, plan sytuacyjny, przekroje odpowiednio dla danej branży),
  • analiza środowiskowa pod względem wyjść poza linię DŚU,
  • przygotowanie wystąpień o wydanie warunków technicznych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: