/ Postęp prac projektowych

KWIECIEŃ (01.04.2018-30.04.2018)

Zrealizowano następujący zakres prac:

  • prace związane z założeniami do projektu budowlanego branży drogowej (weryfikacja założeń PFU z warunkami terenowymi, plan sytuacyjny, przekroje normalne, przygotowanie konstrukcji nawierzchni do założeń projektowych, opracowanie profili podłużnych trasy głównej, łącznic węzła, dróg poprzecznych),
  • prace związane z założeniami do projektu budowlanego branży mostowej (weryfikacja założeń PFU z warunkami terenowymi, plan sytuacyjny, rzuty obiektów, przekroje podłużne),
  • prace związane z założeniami do projektu budowlanego pozostałych branż (weryfikacja założeń PFU z warunkami terenowymi, plan sytuacyjny, przekroje odpowiednio dla danej branży),
  • analiza środowiskowa pod względem wyjść poza linię DŚU,
  • analiza środowiskowa lokalizacji ekranów akustycznych i wałów ziemnych,
  • przygotowanie wystąpień o wydanie warunków technicznych,
  • przygotowanie projektu robót geologicznych i hydrogeologicznych,
  • początek opracowania Projektu Konstrukcji Nawierzchni,
  • wykonanie obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych,
  • opracowywanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: