/ Postęp prac projektowych

MAJ (01.05.2018-31.05.2018)

Zrealizowano następujący zakres prac:

  • złożono do Inżyniera założenia do projektu budowlanego branży drogowej, mostowej, przepustów ramowych, oświetlenia układu drogowego, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i branży architektonicznej MOP,
  • kontynuacja prac nad projektem w zakresie: branży drogowej, obiektów inżynierskich, koncepcji zarządzania ruchem oraz branż towarzyszących,
  • kontynuacja prac nad aktualizacją mapy do celów projektowych,
  • złożenie mapy do celów projektowych do powiatowego ośrodka geodezyjnego w celu uzyskania klauzuli,
  • wykonanie numerycznego modelu terenu istniejącego DTM,
  • przygotowanie projektu robót geologicznych i hydrogeologicznych,
  • kontynuacja prac nad projektem konstrukcji nawierzchni,
  • kontynuacja prac nad uzyskaniem warunków technicznych,
  • kontynuacja prac nad obliczeniami hydrologiczno-hydraulicznymi,
  • kontynuacja prac nad opracowaniem Raportu POOS, wraz z inwentaryzacją przyrodniczą.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: