/ Postęp prac projektowych

CZERWIEC (01.06.2018-30.06.2018)

Założenia do Projektu Budowlanego i Projekt Budowlany :

 • otrzymanie uwag do założeń do projektu budowlanego od Inżyniera Kontraktu,
 • kontynuacja prac nad projektem w zakresie: branży drogowej, obiektów inżynierskich, oraz branż towarzyszących,
 • aktualizacja mapy do celów projektowych - złożenie do weryfikacji do IK/Zamawiającego,
 • kontynuacja prac nad przygotowaniem projektu robót geologicznych i hydrogeologicznych – złożenie do zatwierdzenia do IK/Zamawiającego
 • przygotowanie planu badań geotechnicznych,
 • kontynuacja prac nad projektem konstrukcji nawierzchni,
 • kontynuacja prac nad uzyskaniem warunków technicznych,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych,
 • kontynuacja prac nad opracowaniem Raportu POOS, wraz z inwentaryzacją przyrodniczą,
 • prace nad KIP, wraz z wnioskiem o wydanie DŚU,
 • kontynuacja prac nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem,
 • opracowywanie Projektu Docelowej Organizacji Ruchu,
 • przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót dla remontowanego odcinka DK19.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: