/ Postęp prac projektowych

LIPIEC (01.07.2018-31.07.2018)

Założenia do Projektu Budowlanego i Projekt Budowlany:

 • otrzymanie uwag do założeń do projektu budowlanego od Inżyniera Kontraktu,
 • kontynuacja prac nad projektem w zakresie: branży drogowej, obiektów inżynierskich, oraz branż towarzyszących,
 • złożenie mapy do celów projektowych do ośrodka w celu uzyskania klauzuli,
 • projekt robót geologicznych i hydrogeologicznych oczekiwanie na uwagi IK i złożenie materiału do Urzędu,
 • uzyskanie uzgodnienia/uwag IK do planu badań geotechnicznych,
 • prace nad projektem konstrukcji nawierzchni,
 • kontynuacja prac nad uzyskaniem warunków technicznych,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych,
 • kontynuacja prac nad opracowaniem Raportu POOS, wraz z inwentaryzacją przyrodniczą,
 • złożenie KIP do IK/Zamawiającego,
 • kontynuacja prac nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem,
 • wysłane opracowanie Docelowej Organizacji Ruchu do odpowiednich organów w zajęciu stanowiska,
 • przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót dla remontowanego odcinka DK19.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: