/ Postęp prac projektowych

WRZESIEŃ (01.09 - 30.09.2020)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Projekt Wykonawczy TOM IV.2 – Budowa i przebudowa przepustów kołowych,
  • Projekt Wykonawczy TOM VI.4 – Zasilanie obiektów i urządzeń,
  • Przedmiar TOM XV.4 – Budowa i przebudowa przepustów kołowych,
  • STWiORB M.21.03.03 – Wykonanie pali SDP rev.4,
 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Projekt Wykonawczy TOM IX – Ogrodzenia oraz siatki naprowadzające,
  • Przedmiar TOM XV.19 – Ogrodzenia oraz siatki naprowadzające,
  • STWiORB D.02.02.04B – Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp drogowy za pomocą kolumn CSC rev.3,
  • STWiORB D.03.01.01 – Przepusty żelbetowe o przekroju kołowym rev.4,
  • STWiORB D.03.01.03 – Przepusty z PEHD rev.3,
  • STWiORB D.03.03.01 – Sączki podłużne rev.2,
  • STWiORB D.05.03.04 – Nawierzchnia betonowa rev.3,
  • STWiORB D.06.01.01 – Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków rev.2,
  • STWiORB D.06.02.01 – Przepusty pod zjazdami rev.3,
  • STWiORB D.06.03.01 – Umocnienie poboczy rev.2,
  • STWiORB D.07.06.01 – Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych rev.3,
  • STWiORB D.08.05.06 – Odwodnienie liniowe rev.2,
  • STWiORB D.10.02.01 – Schody rev.2,

Ponadto, Inżynier przekazał Wykonawcy opatrzone podpisami oraz pieczęcią "do realizacji":

  • Projekt Wykonawczy TOM III – Obiekty inżynierskie w zakresie obiektów: KD-16a, WD-17, WD-19, WS-20, WS-22, WD-23, WD-25, PZDd-26,
  • Przedmiar TOM XV.2 – Obiekty inżynierskie w zakresie obiektów: KD-16a, WD-17, WD-19, WS-20, WS-22, WD-23, WD-25, PZDd-26,
  • STWiORB D.02.02.04a – Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego kolumnami DSM,

Inne opracowania:

Wykonawca przekazał Inżynierowi do zatwierdzenia projekty:

  • Skorygowany projekt systemu monitoringu obiektów drogowych oraz obiektów inżynierskich,
  • „Wykaz zjazdów projektowanych i istniejących” , celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”,
  • Projekt Wykonawczy – Posadowienie pośrednie obiektu inżynierskiego MS-21 w km 24+647,810 w technologii pali przemieszczeniowych SDP Ø400mm,
  • Projekt Technologiczny – Posadowienie pośrednie obiektu inżynierskiego MS-21 w km 24+647,810 w technologii pali przemieszczeniowych SDP Ø400mm,
  • Program naprawczy dla poprawy parametrów trwałościowych betonu wbudowanego w ławy fundamentowe obiektu KD-12 poprzez zastosowanie dodatkowych powłok izolacyjnych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: