/ Postęp prac projektowych

SIERPIEŃ (01.08.2018-31.08.2018)

Założenia do Projektu Budowlanego i Projekt Budowlany:

 • kontynuacja prac nad projektem w zakresie: branży drogowej, obiektów inżynierskich, oraz branż towarzyszących,
 • wprowadzenie uwag Zamawiającego do mapy do celów projektowych,
 • projekt robót geologicznych i hydrogeologicznych - wprowadzanie korekt po uwagach IK,
 • plan badań geotechnicznych - wprowadzanie korekt po uwagach IK,
 • projekt konstrukcji nawierzchni – przekazanie do IK/Zamawiającego,
 • kontynuacja prac nad uzyskaniem warunków technicznych,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych,
 • kontynuacja prac nad opracowaniem Raportu POOS, wraz z inwentaryzacją przyrodniczą,
 • złożenie KIP do IK/Zamawiającego – oczekiwanie na uwagi/uzgodnienie, kontynuacja prac nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem,
 • wysłane opracowanie Docelowej Organizacji Ruchu do odpowiednich organów w zajęciu stanowiska,
 • przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót dla remontowanego odcinka DK19.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: