/ Postęp prac projektowych

WRZESIEŃ (01.09.2018-30.09.2018)

Założenia do Projektu Budowlanego i Projekt Budowlany :

 • kontynuacja prac nad projektem w zakresie: branży drogowej, obiektów inżynierskich, oraz branż towarzyszących,
 • dokonano zatwierdzenia MDCP,
 • plan badań geotechnicznych - wprowadzanie korekt po uwagach IK,
 • projekt konstrukcji nawierzchni – uzgadnianie z IK/Zamawiającym,
 • kontynuacja prac nad uzyskaniem warunków technicznych – oczekujemy na WT z PGE dot. zasilania,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych oraz złożenie do IK operatu na rowy przydrożne i przepusty na rowach oraz na wykonanie wylotów KD,
 • kontynuacja prac nad opracowaniem Raportu POOS, wraz z inwentaryzacją przyrodniczą – przekazanie Raportu do IK/Zamawiającego,
 • złożenie KIP do IK/Zamawiającego – uzyskano akceptację Zamawiającego/IK, kontynuacja prac nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem,
 • wysłane opracowanie Docelowej Organizacji Ruchu do odpowiednich organów w zajęciu stanowiska,
 • przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót dla remontowanego odcinka DK19,
 • opracowywanie projektu Tymczasowej organizacji Ruchu.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: