/ Postęp prac projektowych

PAŹDZIERNIK (01.10 - 31.10.2020)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Projekt Wykonawczy TOM II – Budowa układu drogowego,
  • Projekt Wykonawczy TOM III – Obiekty inżynierskie w zakresie obiektów: MS-21, WS-24,
  • Projekt Wykonawcy TOM XI – Projekt obiektów budowlanych na obszarze Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),
  • Przedmiar TOM XV.2 – Obiekty inżynierskie w zakresie obiektów: MS-21, WS-24,
  • Przedmiar TOM XV.21 – Przedmiar robót na obszarze Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),
  • STWiORB D.02.02.04b – Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp drogowy za pomocą kolumn CSC rev.3,
  • STWiORB D.03.01.01 – Przepusty żelbetowe o przekroju kołowym rev.5,
  • STWiORB D.03.01.03 – Przepusty PEHD rev.4,
  • STWiORB D.07.06.01 – Ogrodzenie dróg i zbiorników retencyjnych,
 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Przedmiar TOM XV.1 – Budowa układu drogowego,
  • STWiORB D.03.03.01 – Sączki podłużne,
  • STWiORB D.04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża oraz wykonanie warstwy reprofilująco-odprężającej rev.1,

Ponadto, Inżynier przekazał Wykonawcy opatrzone podpisami oraz pieczęcią "do realizacji":

  • Projekt Wykonawczy TOM III – Obiekty inżynierskie w zakresie obiektów: MS-21, WS-24,
  • Projekt Wykonawczy TOM IX – Ogrodzenia oraz siatki naprowadzające,
  • Przedmiar TOM XV.2 – Obiekty inżynierskie w zakresie obiektów: MS-21, WS-24,
  • Przedmiar TOM XV.19 – Ogrodzenia oraz siatki naprowadzające,
  • STWiORB D.07.06.01 – Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych,

Inne opracowania:

Wykonawca przekazał Inżynierowi do zatwierdzenia projekty:

  • Skorygowany projekt pn. „Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp drogowy na dojazdach do obiektu MS-21 od km 24+592 do km 24+704 w technologii kolumn przemieszczeniowych CSC Ø360mm, rew.02” celem zatwierdzenia.
  • Projekt Techologiczny dot. Wykonania wykopów i nasypów z gruntów kamienistych i skalistych pozyskanych z wykopu w km 12+046 do km 23+200 trasy głównej.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: