/ Postęp prac projektowych

LISTOPAD (01.11.2018 - 30.11.2018)

  • kontynuacja prac nad projektem w zakresie: branży drogowej, obiektów inżynierskich, oraz branż towarzyszących – analiza uwag IK/Zamawiającego, wprowadzanie korekt do PB,
  • program badań geotechnicznych – uzyskanie uzgodnienia IK/Zamawiającego,
  • projekt konstrukcji nawierzchni – otrzymano uwagi IK/Zamawiającego, opracowywanie korekty,
  • operaty wodnoprawne – postępowanie administracyjne, wszczęcie postępowania,
  • kontynuacja prac nad opracowaniem Raportu POOS, wraz z inwentaryzacją przyrodniczą – analiza uwag IK/Zamawiającego, korekta opracowania,
  • kontynuacja prac nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem oraz złożenie do weryfikacji przez IK/Zamawiającego,
  • Docelowa Organizacja Ruchu – oczekiwanie na komplet opinii, złożenie do weryfikacji przez IK/Zamawiającego,
  • przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót dla remontowanego odcinka DK19,
  • opracowywanie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: