/ Postęp prac projektowych

GRUDZIEŃ (01.12.2018 - 31.12.2018)

Założenia do Projektu Budowlanego i Projekt Budowlany:

 • kontynuacja prac nad projektem w zakresie: branży drogowej, obiektów inżynierskich, oraz branż towarzyszących – analiza uwag IK/Zamawiającego, wprowadzanie korekt do PB,
 • opracowywanie załączników do wniosku ZRID,
 • przygotowanie treści wniosku ZRID,
 • złożenie wniosku ZRID,
 • projekt konstrukcji nawierzchni – wprowadzono korekty zgodnie z uwagami IK/Zamawiającego,
 • operaty wodnoprawne – wydanie decyzji,
 • kontynuacja prac nad opracowaniem Raportu POOS, wraz z inwentaryzacją przyrodniczą – analiza uwag IK/Zamawiającego, korekta opracowania,
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – analiza uwag IK/Zamawiającego,
 • Plan Działań Ratowniczych – uzupełniono o wymagane uzgodnienia,
 • Docelowa Organizacja Ruchu – analiza uwag IK/Zamawiającego,
 • przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót dla remontowanego odcinka DK19,
 • opracowywanie projektu Tymczasowej organizacji Ruchu,
 • W analizowanym miesiącu nie odbyły się spotkania z mieszkańcami.

Projekt Wykonawczy:

 • opracowywanie przekrojów poprzecznych trasy głównej – branża drogowa,
 • opracowywanie ilości robót ziemnych – branża drogowa,
 • rozpoczęcie prac nad PW – branża mostowa,
 • rozpoczęcie prac nad PW – pozostałe branże.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: