/ Postęp prac projektowych

LISTOPAD (01.11 - 30.11.2020)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Projekt Wykonawczy – TOM VI.4 – Zasilanie obiektów i urządzeń,
  • Projekt Wykonawczy – TOM VI.4 – Instrukcja współpracy ruchowej dla agregatów prądotwórczych,
  • Projekt Wykonawczy – TOM IV.4.2 - Zasilanie obiektów i urządzeń – Ochrona odgromowa stanowisk z materiałami niebezpiecznymi,
  • Przedmiar TOM XV.14 – Zasilanie obiektów i urządzeń,
  • STWiORB D.02.02.04b – Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp drogowy za pomocą kolumn CSC rev.3,
  • STWiORB D.03.01.01 – Przepusty żelbetowe o przekroju kołowym rev.6,
  • STWiORB D.03.01.03 – Przepusty PEHD rev.5,
  • STWiORB D.03.03.01 – Sączki podłużne,
 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • STWiORB 06.01.01 – Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków,
  • STWiORB 06.02.01 – Przepusty pod zjazdami,
  • STWiORB 06.03.01 – Umocnienie poboczy,
  • STWiORB 07.01.01 – Oznakowanie poziome,
  • STWiORB 07.02.01 – Oznakowanie pionowe,
  • STWiORB 07.05.02 – Osłony energochłonne i zabezpieczające,
  • STWiORB 07.06.02 – Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych,

Ponadto, Inżynier przekazał Wykonawcy opatrzone podpisami oraz pieczęcią "do realizacji":

  • STWiORB D.02.02.04b – Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp drogowy za pomocą kolumn CSC,
  • STWiORB D.03.01.01 – Przepusty żelbetowe o przekroju kołowym oraz D.03.01.03 Przepusty z PEHD,
  • STWiORB D.03.03.01 – Sączki podłużne,

Inne opracowania:

Wykonawca przekazał Inżynierowi do zatwierdzenia projekty:

  • Analiza stateczności skarp nasypów i wykopów wraz ze wzmocnieniami podłoża i zapewnieniem stateczności korpusu drogowego, celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”,
  • „Projekt Tablic pryzmowych VMSC/E1, VMSC/E2, LCSP”, celem zatwierdzenia.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: