/ Postęp prac projektowych

KWIECIEŃ (01.04.2019 - 30.04.2019)

Projekt Wykonawczy:

 • opracowywanie przekrojów poprzecznych trasy głównej i dróg poprzecznych - branża drogowa,
 • opracowywanie ilości robót ziemnych - branża drogowa
 • opracowywanie planu wytyczenia - branża drogowa
 • opracowywanie planu warstwicowego - branża drogowa
 • prace projektowe nad Projektem Wykonawczym - branża mostowa i pozostałe branże,
 • prace nad przedmiarami robót,
 • prace nad specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

Inne opracowania:

 • Projekt Konstrukcji Nawierzchni - rewizja 4,
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem - rewizja 2,
 • Plan Działań Ratowniczych- rewizja 2,
 • Docelowa Organizacja Ruchu - rewizja 2,
 • Dokumentacja geologiczno - inżynierska - rewizja 3,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna - rewizja 3,
 • przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót dla remontowanego odcinka DK19 - rewizja 2,
 • opracowywanie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu,
 • opracowywanie projektu wzmocnień podłoża - rewizja 1.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: