/ Postęp prac projektowych

GRUDZIEŃ (01.12 - 31.12.2020)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • STWiORB M.30.01.01 – Nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki SMA rev.3,
  • STWiORB M.30.01.02 – Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna z AC rev.3,
 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • STWiORB 06.01.01 – Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków,

Inne opracowania:

Wykonawca przekazał Inżynierowi do zatwierdzenia projekty:

  • Skorygowany Projekt Technologiczny na wykonanie wykopów i nasypów z gruntów kamienistych i skalistych pozyskanych z wykopu w km 12+046 do km 23+200 trasy głównej,
  • Orotokół z wykonania pali SDP poletka próbnego dla obiektu MS-21,
  • Zaktualizowany projekt treści i wymiarów tablic pryzmowych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: