/ Postęp prac projektowych

MAJ (01.05.2019 - 31.05.2019)

Projekt Wykonawczy:

 • Opracowywanie przekrojów poprzecznych trasy głównej i dróg poprzecznych,
 • Opracowywanie ilości robót ziemnych,
 • Opracowywanie planu warstwicowego,
 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie branży mostowej i pozostałych branż,

Inne opracowania:

 • Projekt Konstrukcji Nawierzchni rewizja 5 - analiza uwag Inżyniera,
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem rewizja 3- dokument oczekuje na akceptację,
 • Docelowa Organizacji Ruchu rewizja 2 - analiza uwag Inżyniera,
 • Remont odcinka DK19 - rewizja 2- dokumentacja została zatwierdzona,
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu - analiza uwag Inżyniera,
 • Dokumentacja geologiczno - inżynierska - rewizja 3,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna - rewizja 3,
 • Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego
 • Geotechniczne Warunki Posadowienia Obiektów Budowlanych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: