/ Postęp prac projektowych

CZERWIEC (01.06.2019 - 30.06.2019)

Projekt Wykonawczy:

 • Opracowywanie przekrojów poprzecznych trasy głównej i dróg poprzecznych,
 • Opracowywanie ilości robót ziemnych,
 • Opracowywanie planu warstwicowego,
 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie branży mostowej i pozostałych branż,

Inne opracowania:

 • Projekt Budowlany - analiza uwag Inżyniera
 • Projekt Konstrukcji Nawierzchni rewizja 6 - przekazanie skorygowanego projektu,
 • Docelowa Organizacji Ruchu rewizja 3 - analiza uwag Inżyniera,
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu - analiza uwag Inżyniera,
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem rewizja 3 - analiza uwag Inżyniera
 • Raport Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko - przekazanie Aneksu nr 1 do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Przekazanie analizy stateczności skarp nasypów i wykopów wraz ze wzmocnieniami podłoża i zapewnieniem stateczności korpusu drogowego rewizja 1 wersja 2 - do uzgodnienia z Wydziałem Technologii i Jakości Budowy Dróg GDDKiA.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: