/ Postęp prac projektowych

LUTY (01.02 - 28.02.2021)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • STWiORB D.05.03.04 – Nawierzchnia betonowa,

Ponadto, Inżynier przekazał Wykonawcy opatrzone podpisami oraz pieczęcią "do realizacji":

  • STWiORB D.04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wykonanie warstwy reprofilująco-odprężającej,
  • STWiORB M.30.01.01 – Nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki SMA,
  • STWiORB M.30.01.02 – Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna z AC,

Inne opracowania:

 • Wykonawca przekazał plan zamknięć torowych wraz z wyłączeniem sieci trakcyjnej, celem zatwierdzenia,
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Przywrócenie ruchu po drodze DP 2726L, wykonanie nawierzchni na drodze DP 2726L”, celem zaopiniowania.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: