/ Postęp prac projektowych

MARZEC (01.03 - 31.03.2021)

Projekt Wykonawczy:

  • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
    • Projekt Wykonawczy „Analiza stateczności skarp nasypów i wykopów wraz ze wzmocnieniami podłoża i zapewnieniem stateczności korpusu drogowego” rev.4.

Inne opracowania:

  • Wykonawca przekazał Inżynierowi rysunki docelowe rozwiązania architektoniczno-budowlanego do „Projektu obiektów budowlanych na obszarze miejsca obsługi podróżnych”.
  • Wykonawca przekazał Inżynierowi projekt tymczasowej organizacji ruchu pn. „ Wyjazd z budowy w km 346+636, wykonanie trasy głównej w km 26+160, wykonanie przebudowy DK19 w km 346+970 – 347+150”, celem zaopiniowania.
  • Wykonawca przekazał Inżynierowi skorygowany Projekt Docelowej Organizacji Ruchu, celem akceptacji.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: