/ Postęp prac projektowych

KWIECIEŃ (01.04 - 30.04.2021)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Przedmiar TOM XV.1 – Budowa Układu Drogowego,
  • STWiORB M.26.01.01 – Wpusty mostowe,
 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • STWiORB 07.05.01 – Drogowe bariery ochronne U-14a,
  • STWiORB 07.06.02 – Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych,

Inne opracowania:

 • Wykonawca przekazał Inżynierowi oraz Zamawiającemu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Wyjazd z budowy w km 346+636, wykonanie Trasy Głównej w km 26+160, wykonanie przebudowy DK19 w km 346+970 – 347+150”, celem zatwierdzenia,
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi projekt „Analiza stateczności skarp nasypów i wykopów wraz ze wzmocnieniami podłoża i zapewnieniem stateczności korpusu drogowego,
 • Wykonawca przekazał do Starostwa Powiatowego w Kraśniku Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Przebudowa 2724L”, celem zatwierdzenia.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: