/ Postęp prac projektowych

MAJ (01.05 - 31.05.2021)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • STWiORB D.07.07.01 – Oświetlenie drogowe – przebudowa i budowa,
 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Projekt Wykonawczy TOM VI.4 – Zasilanie obiektów i urządzeń,
  • Projekt Wykonawczy TOM VI.4.2 – Zasilanie obiektów i urządzeń – Ochrona odgromowa stanowisk z materiałami niebezpiecznymi,
  • Projekt Wykonawczy TOM XII – Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe,
  • Projekt Wykonawczy – System Zarządzania Ruchem wraz z projektami towarzyszącymi,
  • Przedmiar TOM XV.14 – Zasilanie obiektów i urządzeń,
  • STWiORB D.07.08.04 – Elementy ochrony akustycznej,
  • STWiORB - System Zarządzania Ruchem,

Inne opracowania:

 • Wykonawca przekazał Inżynierowi skorygowany Projekt Docelowej Organizacji Ruchu.
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi zaktualizowany projekt tablic pryzmowych.
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi, celem zaopiniowania, nw. opracowania:
  • Projekt tymczasowej organizacji ruchu – Budowa S19 w km 17+760,
  • Projekt tymczasowej organizacji ruchu – Przywrócenie ruchu po drodze 107083L,
  • Projekt tymczasowej organizacji ruchu – Przywrócenie ruchu po drodze 2290L,
  • Projekt tymczasowej organizacji ruchu – Przebudowa DG108339L,
  • Projekt tymczasowej organizacji ruchu – Przywrócenie ruchu po drodze 2292L.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: