/ Postęp prac projektowych

CZERWIEC (01.06 - 30.06.2021)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Projekt Wykonawczy TOM VI.4 – Zasilanie obiektów i urządzeń,
  • Projekt Wykonawczy TOM VI.4.2 – Zasilanie obiektów i urządzeń – Ochrona odgromowa stanowisk z materiałami niebezpiecznymi,
  • STWiORB D.06.01.01A – Zabezpieczenie skarp geosiatką komórkową rew.1,
  • STWiORB D.06.03.01 – Umocnienie poboczy rew.5,
 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Projekt Wykonawczy TOM XII – Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe,
  • STWiORB D.07.08.04 – Elementy ochrony akustycznej,
  • Przedmiar – System Zarządzania Ruchem.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: