/ Postęp prac projektowych

LISTOPAD (01.11.2019 - 30.11.2019)

Projekt Budowlany:

W związku z tym, że w dniu 29.11.2019 r. Wojewoda Lubelski wydał decyzję nr 25/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika" Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Niedrzwica D. obecnie Niedrzwica Duża bez węzła - Kraśnik (węzeł Kraśnik obecnie Kraśnik Północ - bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 20 km, Projekt Budowlany został zatwierdzony.

Projekt Wykonawczy:

Projekt Wykonawczy został częściowo przekazany, Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace nad Dokumentacją w zakresie:

 • opracowywania przekrojów poprzecznych trasy głównej i dróg poprzecznych - branża drogowa,
 • opracowywania ilości robót ziemnych - branża drogowa,
 • opracowywania planu wytyczenia - branża drogowa,
 • opracowywania planu warstwicowego - branża drogowa,
 • prace projektowe nad PW – branża mostowa,
 • prace projektowe nad PW – pozostałe branże,
 • częściowo przekazano Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Inne opracowania:

 • Docelowa Organizacja Ruchu - termin zgodnie z Programem Prac Projektowych złożenia do IK - 06.08.2018 r., termin zatwierdzenia: 03.09.2018 r.
  Wykonawca przygotowuje do złożenia do Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego rewizję nr 5. Planowany termin złożenia opracowania: połowa grudnia 2019 r.
 • Tymczasowa Organizacji Ruchu - termin zgodnie z Programem Prac Projektowych złożenia do IK - 16.01.2019 r., termin zatwierdzenia: 14.02.2019 r.
  Projekty tymczasowej organizacji ruchu dla: DG Niedrzwica Duża, DG Wilkołaz, DG Strzyżewice, DP powiat kraśnicki oraz dla DP powiat lubelski zostały zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu w dniu 12.11.2019 r.
  Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu dla wyjazdów z budowy z ciągu DK19, w dniu 20.11.2019 r. został zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu. 
 • Remont odcinka DK19 - 22.08.2019 r. wysłano wniosek o zgłoszenie robót do Wojewody Lubelskiego.
  W dniu 28.11.2019 r. Inżynier Kontraktu/Zamawiający ostatecznie uzgodnił przedmiotowe opracowanie. 
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla wycinki drzew przy DK19 został uzgodniony przez Inżyniera Kontraktu.
 • Projekt wzmocnienia podłoża pod nasypy i projekt wzmocnienia nasypów („Analiza stateczności skarp nasypów i wykopów wraz ze wzmocnieniami podłoża i zapewnieniem stateczności korpusu drogowego") – zatwierdzono do realizacji.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: