/ Postęp prac projektowych

LIPIEC (01.07 - 31.07.2021)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Projekt Wykonawczy TOM XII – Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe,
  • STWiORB D.07.01.01 Oznakowanie poziome,
  • STWiORB D.07.02.01 Oznakowanie pionowe,
  • STWiORB D.07.05.01 Drogowe bariery ochronne metalowe,
  • STWiORB D.07.05.02 Osłony energochłonne i zabezpieczające,
  • STWiORB D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych,
  • STWiORB D.07.08.04 – Elementy ochrony akustycznej,
  • STWiORB Projekt obiektów budowlanych na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP Rudnik, MOP Obroki):

Branża architektoniczna:

   • OA.00.00.00.01 – Wymagania ogólne,
   • OA.00.00.02.01 – Roboty ziemne,
   • OA.00.00.03.01 – Betonowanie, betonowanie konstrukcji,
   • OA.00.00.04.01 – Tynkowanie, tynki zwykłe, wewnętrzne i zewnętrzne,
   • OA.00.00.05.01 – Tynkowanie, okładziny z płyt gipsowo - kartonowych (suche tynki gipsowe),
   • OA.00.00.06.01 – Wykonanie pokryć dachowych - krycie dachu papą,
   • OA.00.00.07.01 – Pokrywanie podłóg i ścian, układanie płytek na podłogach i ścianach,
   • OA.00.00.08.01 – Roboty malarskie,
   • OA.00.00.09.01 – Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów i konstrukcji stalowych,
   • OA.00.00.10.01 – Tynkowanie, wykonanie tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych,
   • OA.00.00.11.01 – Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków,
   • OA.00.00.12.01 – Roboty hydroizolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków,
   • OA.00.00.13.01 – Roboty murarskie,
   • OA.00.00.14.01 – Montaż drzwi i okien,

Branża konstrukcyjna:

   • OA.01.1 – Beton konstrukcyjny,
   • OA.01.2 – Zbrojenie betonu,
   • OA.01.3 – Wymiana podłoża pod fundament,
   • OA.01.4 – Konstrukcje stalowe,

Branża elektryczna:

   • OIE.05.01.01.01 – Roboty elektryczne wewnętrzne,

Branża sanitarna/gazowa:

   • OWM.01.01.01.01 – Instalacja wentylacji mechanicznej,
   • OS.01.02.01.01 – Instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, wewnętrzna instalacja gazowa,

Inne opracowania:

 • Wykonawca przekazał Inżynierowi projekt czasowej organizacji ruchu – Wykonanie Trasy Głównej w km 26+160 – aneks do projektu pt. „Wyjazd z budowy w km 346+636; wykonanie Trasy Głównej w km 26+160; wykonanie przebudowy DK19 od km 346+970 – 347+150”.

 

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: