/ Postęp prac projektowych

WRZESIEŃ (01.09 - 30.09.2021)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Specyfikację Techniczną D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej,
  • Projekt Wykonawczy TOM XII - Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe oraz Przedmiar robót TOM XV.22 Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe,
  • Projekt Wykonawczy -  System Zarządzania Ruchem wraz z projektami towarzyszącymi oraz Specyfikację Techniczną - System Zarządzania Ruchem,
 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Specyfikację Techniczną D.07.08.04 Ekrany akustyczne,
  • Specyfikację Techniczną D.08.05.06 Odwodnienie liniowe oraz D.10.02.01 Schody,
  • Specyfikacje Techniczne:
   • D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC,
   • D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa,
   • D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca z AC,
   • D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna z AC,
   • D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA.

Inne opracowania:

 • Wykonawca przekazał Inżynierowi Projekt stabilizacji pasa drogowego, celem zatwierdzenia.
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi skorygowany Projekt Docelowej Organizacji Ruchu, celem zatwierdzenia.

 

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: