/ Postęp prac projektowych

GRUDZIEŃ (01.12.2019 - 31.12.2019)

Projekt Budowlany:

17.12.2019 r. przekazano ostateczną wersję Projektu Budowlanego do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Projekt Wykonawczy:

Projekt Wykonawczy został częściowo przekazany, Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace nad Dokumentacją w zakresie:

 • opracowywanie przekrojów poprzecznych trasy głównej i dróg poprzecznych – branża drogowa,
 • opracowywanie ilości robót ziemnych – branża drogowa,
 • opracowywanie planu wytyczenia - branża drogowa,
 • opracowywanie planu warstwicowego - branża drogowa,
 • prace projektowe nad PW – branża mostowa,
 • prace projektowe nad PW – pozostałe branże,
 • częściowo przekazano Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • przekazano Projekt Wykonawczy – Tom VI.4 Zasilanie obiektów i urządzeń,
 • przekazano Projekt Wykonawczy – Tom III Obiekty Inżynierskie,
 • przekazano Projekt Wykonawczy – Tom VIII.1 Inwentaryzacja istniejącej zieleni,
 • przekazano Projekt Wykonawczy – Tom VIII.2 Projektowane nasadzenia. 

Inne opracowania:

 • Docelowa Organizacja Ruchu - termin zgodnie z Programem Prac Projektowych złożenia do IK - 06.08.2018 r., termin zatwierdzenia: 03.09.2018 r.
  Wykonawca przygotowuje do złożenia do Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego rewizję nr 5. Planowany termin złożenia opracowania: koniec lutego 2020 r.
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – w dniu 10.12.2019 r. Wykonawca przedłożył do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego projekt tymczasowej organizacji ruchu: „Dla budowy obiektu WS 16 (DG 107137L)”.
 • Zatwierdzono „Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”.
 • W dniu 20.12.2019 r. Wykonawca wystąpił do WINB w sprawie zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: