/ Postęp prac projektowych

PAŹDZIERNIK (01.10 - 31.10.2021)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Projekt Wykonawczy TOM XII – Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe,
  • Specyfikację Techniczną D.01.03.04B – Budowa Systemu Telewizji Przemysłowej,
 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Specyfikacje Techniczne:
   • D.07.01.01 Oznakowanie poziome,
   • D.07.02.01 Oznakowanie pionowe,
   • D.07.08.04 Elementy ochrony akustycznej – Ekrany akustyczne.

Inne opracowania:

 • Wykonawca przekazał Inżynierowi Projekt czasowej organizacji ruchu o nazwie „Czasowa organizacja ruchu dla przejazdu gospodarczego w km 22+860,595.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: