/ Postęp prac projektowych

LISTOPAD (01.11 - 30.11.2021)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Projekt Wykonawczy TOM II – Budowa układu drogowego,
  • Projekt Wykonawczy TOM III – Suche przejścia dla zwierząt,
  • Przedmiar TOM XV.3 – Przepusty i suche przejścia dla małych zwierząt,
  • Przedmiar TOM XV.18 – Projektowane nasadzenia,
  • Przedmiar TOM XV.19 – Ogrodzenia oraz siatki naprowadzające,
 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Specyfikacje Techniczne:
   • D.07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Inne opracowania:

 • Wykonawca przekazał Inżynierowi Projekt czasowej organizacji ruchu o nazwie „Czasowa organizacja ruchu dla przejazdu gospodarczego w km 21+777,352, celem zaopiniowania,
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi wzory graficzne oraz treść poszczególnych tablic oznakowania pionowego, celem uzgodnienia.
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi Projekt konstrukcji wsporczych oznakowania pionowego, celem akceptacji.
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi Projekt czasowej organizacji ruchu o nazwie „Czasowa organizacja ruchu dla przebudowy DK19 od km 340+935 do 341+435”, celem zaopiniowania.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: