/ Postęp prac projektowych

GRUDZIEŃ (01.12 - 31.12.2021)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Projekt Wykonawczy TOM XI Projekt Architektoniczno-Budowlany MOP,
  • Przedmiar TOM XV.21 Projekt Architektoniczno-Budowlany MOP,
  • STWiORB: TOM XIV.21 MOP,
 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Specyfikacje Techniczne:
   • D.07.01.01 Oznakowanie poziome,
    D.07.02.01 Oznakowanie pionowe.

Inne opracowania:

 • Wykonawca przekazał Inżynierowi zatwierdzony Projekt Stałej Organizacji Ruchu,
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi skorygowane wzory graficzne oraz treść poszczególnych tablic oznakowania pionowego, celem uzgodnienia.

 

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: