/ Postęp prac projektowych

LUTY (01.02 - 28.02.2022)

Projekt Wykonawczy:

  • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
    • skorygowany Projekt Wykonawczy – System Zarządzania Ruchem w zakresie branży konstrukcyjnej oraz Specyfikację Techniczną – System Zarządzania Ruchem.

Inne opracowania:

  • Wykonawca przekazał Inżynierowi oraz Zamawiającemu opieczętowany przez Urząd Wojewódzki w Lublinie Projekt Budowlany na budynki MOP.
  • Wykonawca przekazał Inżynierowi skorygowany projekt konstrukcji wsporczych oznakowania pionowego.
  • W dniu 17.02.2022 r. Wykonawca przekazał Inżynierowi skorygowany Projekt czasowej organizacji ruchu pn. „Wykonanie przebudowy DK19 od km 346+620 do 347+230, wykonanie przebudowy DP 2725L; Etap 2-7”, celem zatwierdzenia.

 

Ostatnia aktualizacja:
Liczba odsłon: