/ Postęp prac projektowych

STYCZEŃ (01.01.2020 - 31.01.2020)

Projekt Wykonawczy:

 • opracowywano przekroje poprzeczne trasy głównej i dróg poprzecznych – branża drogowa,
 • opracowywano ilości robót ziemnych – branża drogowa,
 • opracowywano plan warstwicowy - branża drogowa,
 • prace projektowe nad Projektem Wykonawczym – branża mostowa,
 • prace projektowe nad Projektem Wykonawczym – pozostałe branże,
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia część Specyfikacji Technicznych branży drogowej,
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia Projekt Wykonawczy TOM IV.1 – Przepusty i suche przejścia dla małych zwierząt,
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia Projekt Wykonawczy TOM IV.2 – Budowa i przebudowa przepustów kołowych,
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia Projekt Wykonawczy TOM V.3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia Projekt Wykonawczy TOM V.4 – Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia i przebudowa istniejących sieci gazowych średniego ciśnienia,
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia Projekt Wykonawczy TOM V.5 – Przebudowa istniejących cieków, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskich,
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia Projekt Wykonawczy TOM V.6 – Zbiorniki retencyjne,
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia Projekt Wykonawczy TOM VI.3 – Przebudowa sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia Projekt Wykonawczy TOM IX – Ogrodzenia oraz siatki naprowadzające,
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia Projekt Wykonawczy TOM X – Projekt rozbiórek obiektów kubaturowych,
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia Projekt Wykonawczy TOM XIII – Mury oporowe.

Inne opracowania:

 • Wykonawca przekazał do Inżyniera i Zamawiającego Inwentaryzację fotograficzną stanu „zero” dróg znajdujących się w pobliżu Inwestycji,
 • Wykonawca przekazał do Inżyniera i Zamawiającego Inwentaryzację fotograficzną stanu „zero” budynków znajdujących się w pobliży Inwestycji,
 • Wykonawca przekazał do Inżyniera i Zamawiającego stanowisko Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz Starostwa Powiatowego w Kraśniku dotyczące projektu technicznego osnów,
 • Przekazano do Inżyniera STWiORB część ogólna, część drogowa, część mostowa oraz na roboty branżowe.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: