/ Postęp prac projektowych

MARZEC (01.03 - 31.03.2022)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • skorygowanyProjekt Wykonawczy – TOM VII.2.1 – Budowa systemu telewizji przemysłowej na terenie MOP oraz Przedmiar TOM XV.16,
  • skorygowany Projekt Wykonawczy – System Zarządzania Ruchem wraz z procedurami FAT i SAT, 
  • skorygowane opracowania:
   • Projekt Wykonawczy TOM II – Budowa układu drogowego,
   • Projekt Wykonawczy TOM II – Suche przejścia dla zwierząt – PZM-23,
   • Przedmiar XV.3 – Przepusty i suche przejścia dla małych zwierząt,
   • Przedmiar XV.18 – Projektowane nasadzenia,
   • Przedmiar XV.19 – Ogrodzenia oraz siatki naprowadzające
  • Projekt Wykonawczy Magistrali światłowodowej dla potrzeb SZR,
  • Projekt Architektoniczno-Budowlany MOP Obroki i MOP Rudnik, celem przeglądu i zatwierdzenia w zakresie:
   • Projekt Techniczny-Wykonawczy: TOM XI Projekt Architektoniczno-Budowlany MOP,
   • Przedmiar: TOM XV.21 Projekt Architektoniczno-Budowlany MOP,
   • STWiORB: TOM XIV.21 MOP.

Inne opracowania:

 • Wykonawca przekazał Inżynierowi uzgodniony projekt systemu referencyjnego, celem zatwierdzenia.
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi skorygowany projekt konstrukcji wsporczych oznakowania pionowego.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: