/ Postęp prac projektowych

KWIECIEŃ (01.04 - 30.04.2022)

 

Inne opracowania:

  • Wykonawca przekazał do Zamawiającego projekt czasowej organizacji ruchu pn. „Zabezpieczenie pasów wyłączania na miejsca obsługi podróżnych”, celem zatwierdzenia.
  • Wykonawca przekazał do Inżyniera instrukcję obsługi i konserwacji, celem przeglądu.
  • W dniu 19.04.2022r. Wykonawca przekazał do Inżyniera projekt czasowej organizacji ruchu pn. „Na czas prowadzenia robót gwarancyjnych na drodze S19”, celem zaopiniowania.
  • Wykonawca przekazał do Zamawiającego projekt czasowej organizacji ruchu pn.: „Wykonanie przebudowy DK19 od km 346+620 do km 347+230, wykonanie przebudowy 2725L ETAP 2”, celem zatwierdzenia.
  • Wykonawca przekazał do Inżyniera operat kolaudacyjny dla całości kontraktu z wyłączeniem obiektów budowalnych na MOP, celem zatwierdzenia.
  • Wykonawca przekazał do Zamawiającego uproszczony projekt czasowej organizacji ruchu pn.: „Na czas prowadzenia robót gwarancyjnych na drodze S19”, celem zatwierdzenia.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: