/ Postęp prac projektowych

MAJ (01.05 - 31.05.2022)

Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Architektoniczno-Budowlany MOP Obroki i MOP Rudnik w zakresie:

 • Projekt Wykonawczy TOM VII.2.1 – Budowa systemu telewizji przemysłowej na terenie MOP, Specyfikację Techniczną TOM XIV.16.1 oraz Przedmiar TOM XV.16.1.

 

Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:

 • X.II_04_4 – Projekt Wykonawczy zamienny budynku sanitariatów na obszarze miejsca obsługi podróżnych MOP Rudnik – Wewnętrzne instalacje sanitarne i wentylacji mechanicznej,
 • X.II_01_H – Projekt obiektów budowlanych na obszarze miejsca obsługi podróżnych MOP Rudnik – Plac zabaw,
 • XV.21_04 – Przedmiar - Projekt obiektów budowlanych na obszarze miejsca obsługi podróżnych MOP Rudnik,
 • X.II – Projekt techniczny - wykonawczy w części architektoniczno-budowlanej budynku sanitariatów na obszarze miejsca obsługi podróżnych MOP Rudnik,
 • XI.II - Projekt Wykonawczy budynku sanitariatów na obszarze miejsca obsługi podróżnych MOP Rudnik – Wewnętrzne instalacje elektryczne,
 • XI.II.01_IM – Projekt obiektów budowlanych na obszarze miejsca obsługi podróżnych MOP Rudnik – Wiaty piknikowe, wiaty śmietnikowe,
 • XI.I - Projekt techniczny - wykonawczy w części architektoniczno-budowlanej budynku sanitariatów na obszarze miejsca obsługi podróżnych MOP Obroki,
 • XV.21_04 – Przedmiar - Projekt obiektów budowlanych na obszarze miejsca obsługi podróżnych MOP Obroki,
 • XI.I - Projekt Wykonawczy budynku sanitariatów na obszarze miejsca obsługi podróżnych MOP Obroki – Wewnętrzne instalacje elektryczne,
 • XI.I_04_F – Projekt Wykonawczy zamienny budynku sanitariatów na obszarze miejsca obsługi podróżnych MOP Obroki – Wewnętrzne instalacje sanitarne i wentylacji mechanicznej,
 • XI.I_01_H – Projekt obiektów budowlanych na obszarze miejsca obsługi podróżnych MOP Obroki – Plac zabaw,
 • XI.I.01_IM – Projekt obiektów budowlanych na obszarze miejsca obsługi podróżnych MOP Obroki – Wiaty piknikowe, wiaty śmietnikowe,
 • XV.21 – Przedmiar - obiekty budowlane na obszarze miejsca obsługi podróżnych MOP,
 • XI_02 - Projekt Wykonawczy – zamienny budynków sanitarnych na obszarze miejsca obsługi podróżnych,
 • Specyfikacje Techniczne dotyczące projektu obiektów budowlanych na miejscach obsługi podróżnych (MOP Rudnik, MOP Obroki):
 • Branża architektoniczna

  • 00.00.02.01 – Roboty ziemne MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.03.01 – Betonowanie, betonowanie konstrukcji MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.04.01 – Tynkowanie, tynki zwykłe, wewnętrzne i zewnętrzne MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.05.01 – Tynkowanie, okładziny z płyt gipsowo - kartonowych (suche tynki gipsowe) MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.06.01 – Wykonanie pokryć dachowych - krycie dachu papą MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.07.01 – Pokrywanie podłóg i ścian, układanie płytek na podłogach i ścianach MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.08.01 – Roboty malarskie MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.11.01 – Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.12.01 – Roboty hydroizolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.13.01 – Roboty murarskie MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.14.01 – Montaż drzwi i okien MOP Rudnik/MOP Obroki,

  Branża konstrukcyjna

  • 01.1 – Beton konstrukcyjny MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 01.2 – Zbrojenie betonu MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 01.3 – Wymiana podłoża pod fundament MOP Rudnik/MOP Obroki,

  Branża elektryczna

  • 05.01.01.01 – Roboty elektryczne wewnętrzne MOP Rudnik/MOP Obroki,

  Branża sanitarna/gazowa

  • 01.01.01.01 – Instalacja wentylacji mechanicznej MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 01.02.01.01 – Instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, wewnętrzna instalacja gazowa MOP Obroki,
  • OS.01.02.01.01 – Instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacja MOP Rudnik.

 

Inne opracowania:

 • W dniu 24.05.2022r. Wykonawca  w związku z akceptacją zmian do zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu przekazał do Inżyniera oraz Zamawiającego 1 egzemplarz przedmiotowego opracowania.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: