/ Postęp prac projektowych

CZERWIEC (01.06 - 30.06.2022)

Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera skorygowany Projekt Wykonawczy Magistrali światłowodowej oraz Systemu Zarządzania Ruchem wraz z procedurami SAT.

Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera Specyfikacje Techniczne dotyczące projektu obiektów budowlanych na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP Rudnik, MOP Obroki), celem opieczętowania pieczęcią „do realizacji”:

 • Branża architektoniczna
  • 00.00.02.01 – Roboty ziemne MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.03.01 – Betonowanie, betonowanie konstrukcji MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.04.01 – Tynkowanie, tynki zwykłe, wewnętrzne i zewnętrzne MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.05.01 – Tynkowanie, okładziny z płyt gipsowo - kartonowych (suche tynki gipsowe) MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.06.01 – Wykonanie pokryć dachowych - krycie dachu papą MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.07.01 – Pokrywanie podłóg i ścian, układanie płytek na podłogach i ścianach MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.08.01 – Roboty malarskie MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.11.01 – Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.12.01 – Roboty hydroizolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.13.01 – Roboty murarskie MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 00.00.14.01 – Montaż drzwi i okien MOP Rudnik/MOP Obroki,
 • Branża konstrukcyjna
  • 01.1 – Beton konstrukcyjny MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 01.2 – Zbrojenie betonu MOP Rudnik/MOP Obroki,
  • 01.3 – Wymiana podłoża pod fundament MOP Rudnik/MOP Obroki.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: