/ Schemat drogi

Plan orientacyjny (aby powiększyć naciśnij na mapkę)

orientacja

 

Orientantacja na mapie województwa lubelskiego (aby powiększyć naciśnij na mapkę)

orientacja

Obiekty inżynierskie

Lp. Oznaczenie obiektu Przewidywany kilometraż Przewidywana długość całkowita [m] Przewidywana szerokość
całkowita przęseł [m]
1 KD-12 12+911,30

55,00
(bez pochylni i schodów)

4,94
2 WD-13 14+022,87 103,60 11,60
3 WD-13a 14+500,60 103,60 10,60
4 PZDd-14 15+780,58 22,80 27,60
5 WD-15 17+202,15 61,61 11,10
6 WS-16 19+244,09 22,66 27,30
7 KD-16a 20+500,00 55,00
(bez pochylni i schodów)
4,94
8 WD-17 21+777,02 55,60 10,10
9 WD-18 22+860,26 55,60 10,60
10 WD-19 23+723,81 68,00 11,10
11 WS-20 24+308,66 25,64 30,90
12 MS-21
(PZDsz+PZM+PZŁ)
24+648,45 84,73 30,60
13 WS-22 25+147,95 53,80 27,00
14 WD-23 26+357,06 55,60 12,10
15 WS-24 27+220,69 28,60 27,30
16 WD-25 29+043,48 61,84 14,00
17 PZDd-26 30+821,18 22,60 27,60

Oznaczenia:

  • WS - wiadukt drogi ekspresowej
  • WD - wiadukt drogowy
  • MS - most drogi ekspresowej
  • MD – most drogowy
  • KD – kładka dla pieszych nad drogą ekspresową
  • PZDd - przejście dolne dla dużych zwierząt

Węzły

Węzeł Wilkołaz – km roboczy ok. 24+308,66

W  węźle  Wilkołaz  droga  ekspresowa  S19  będzie  krzyżować  się  z  drogą  powiatową nr 2726L relacji Zakrzówek – Kłodnica Górna i przebiegać górą.


Przejazdy

1)  w km ok. 14+022,87 (WD-13)

Droga powiatowa nr 2290L relacji Załucze - Kajetanówka będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km jw. i przebiegać nad drogą ekspresową.

2)  w km ok. 14+500,60 (WD-13a)

Droga  gminna  nr  107083L  relacji  Litania  -  Kajetanówka  będzie  krzyżować  się  z  drogą ekspresową w km jw. i przebiegać nad drogą ekspresową.

3)  w km ok. 17+202,15 (WD-15)

Przejazd gospodarczy będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km jw. i przebiegać nad drogą ekspresową.

4)  w km ok. 19+224,09 (WS-16)

Droga gminna nr 107137L stanowiąca połączenie m. Kiełczewice Kolonia z drogą krajową nr 19 Lublin –Rzeszów będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km jw. i przebiegać pod drogą ekspresową.

5)  w km ok. 21+777,02 (WD-17)

Przejazd  gospodarczy  stanowiący  połączenie  istniejącej  drogi  krajowej  nr  19  z  drogą dojazdową  DD32  będzie  krzyżować  się  z  drogą  ekspresową  w  km  jw.  i  przebiegać  nad drogą ekspresową.

6)  w km ok. 22+860,26 (WD-18)

Przejazd gospodarczy stanowiący połączenie drogi dojazdowej DD15 z drogą dojazdową DD32  będzie  krzyżować  się  z  drogą  ekspresową  w  km  jw.  i  przebiegać  nad  drogą ekspresową.

7)  w km ok. 23+723,81 (WD-19)

Droga powiatowa nr 2292L relacji Kiełczewice – Wilkołaz Poduchowny będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km jw. i przebiegać nad drogą ekspresową.

8)  w km ok. 25+147,95 (WS-22)

Linia kolejowa jednotorowa będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km jw. i przebiegać pod drogą ekspresową.

9)  w km ok. 26+357,06 (WD-23)

Droga krajowa nr 19 po nowym przebiegu będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km jw. i przebiegać nad drogą ekspresową.

10) w km ok. 27+220,69 (WS-24)

Droga gminna nr 108339L relacji Zdrapy - Kolonia Południowa będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km jw. i przebiegać pod drogą ekspresową.

11)  w  km  ok.  29+053,48  (WD-25)  –  zmiana  lokalizacji,  przesunięcie  z  km 29+043,48

Droga powiatowa nr 2724L relacji Ostrów Kolonia – Rudnik Kolonia będzie krzyżować się z  drogą  ekspresową  w  km  jw.  i  przebiegać  nad  drogą  ekspresową.


Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

1. Obroki (18+500,00) - kat. II

2. Obroki (18+550,00) - kat. III

3. Rudnik (29+750,00) - kat. I

4. Rudnik (29+850,00) - kat. I

/ Interaktywna wizualizacja

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: